Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Øvelsestips | Idrettsspesifikk basistrening | Learn to Play | Skøyteteknikk | Kølleteknikk | Fysiske tester | Istester
Learn to Play

Hovedmålet med IIHFs Learn to Play-program, er å gi gutter og jenter i alderen fra 6 til 9 år den optimale ishockeyopplevelsen. Ishockey på dette nivået må baseres på det å ha det morsomt, deltakelse av alle og innlæring av grunnleggende ferdigheter. Learn to Play-programmet bygger på disse idealene, og har en målsetting som sammenfaller med den i NIHFs policydokument.

Hensikten med programmet
-Kvalitetssikre begynneropplæringen
     -Metodisk gjennomtenkt progresjon i innlæringen
     -Sikrer at alle grunnleggende ferdigheter blir lært og øvet
     -Grundig støttemateriell for instruktørene
     -Tilpasninger for å tilfredsstille barns behov

Innhold i programmet
-4 deler 20 leksjoner med gradvis økende vanskelighetsgrad
-Hver del har 15 ferdige leksjonsopplegg, og fem skisserte opplegg
-Detaljerte beskrivelser av læringsmomenter og metodikk

Forutsetninger for gjennomføring av programmet
-
Bruke tilpasset utstyr (pucker, mål, spilleregler)
-Følge progresjonen i programmet

Her finner du introduksjonen til Learn to Play-programmet

Under finner du linker til de fire leksjonene:
Leksjon A

Leksjon B

Leksjon C

Leksjon D

Erfaringer med programmet viser at øktene kan innholde litt (for) mange øvelser, og at det kan være satt av litt lite tid til spill. Ta hensyn til det i deres egen planlegging.