Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Øvelsestips | Idrettsspesifikk basistrening | Learn to Play | Skøyteteknikk | Kølleteknikk | Fysiske tester | Istester

Idrettsspesifikk basistrening

I et pilotprosjekt har NTG-Bærum i samarbeid med Olympiatoppen testet øvelser for Claude.jpgtrening av idrettsspesifikk basistrening for ishockey. Øvelsene som nå er  etablert retter seg mot et grunnleggende nivå, men NTG og Olympiatoppens Claude Lebreux (bildet) er allerede i gang med å prøve ut øvelser for et utviklingsnivå.

Idrettsspesifikk basistrening defineres som: ”Trening som underbygger særidrettens grunntekniske elementer i ikke-konkurransespesifikke situasjoner. Denne treningen gir seg uttrykk i sin nærhet til mentale forhold, bevegelsesmønstre, kroppsposisjoner og fysisk anstrengelse” (Bråten 2008). Hensikten med øvelsene er å utvikle basisferdigheter som underbygger utviklingen av ishockeyferdighetene på isen. Allerede her er det viktig å understreke at denne typen av trening må gjøres i en fornuftig rekkefølge. Det er avgjørende at utøverene behersker et grunnleggende nivå før de etablerer trening på utviklingsnivået for godt. Uansett nivå, kan det være fornuftig å vende tilbake til grunnleggende øvelser i perioder.

På Olympiatoppens nettsider finner du bakgrunnen for prosjektet, teori, modeller og video av de grunnleggende øvelsene. Trykk her for å se hockeyens side hos OLT.