Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Trener I | Trener II | Trener III | MĂ„lvaktstrenerkurs I | MĂ„lvaktstrenerkurs II | NIHFs trenerseminar

Trener II

Med utgangspunkt i Trener I-kurset gir Trener II en fornuftig progresjon i den enkeltes treners kompetanse. Målgruppa er trenere som ønsker å praktisere fra U13 til U19. Det er selvfølgelig også åpent for andre, som uavhengig av nivå, ønsker å videreutvikle seg som trenere. Målet for kurset er at deltakerne skal være i stand til å drive målrettet trening og spillerutvikling opp mot elitenivå. Nødvendig forkunnskap er Trener I.

Kurset består av to deler. Del 1 gjennomføres i september, og går over fem dager. Del 2 holdes på våren, i april/mai, og går over 3 dager. For å bli uteksaminert med Trener II-status må man bestå en praktisk-metodiksk eksamen. Den praktiske delen følges opp med en muntlig eksaminasjon.
Emner ved del 1:

• Å score mål   
• Å spille back    
• Skøyteteknisk trening (fra Trener I, Tekniske ferdigheter)
• Situasjonsbestemte roller
• Spillesystemer
• Femmeren i forsvar
• Femmeren i angrep   
• Dropper
• Spill i over- og undertall
• Lagledelse og coaching   
• Arbeidskrav og kapasitetsprofil
• Antidoping og kosttilskudd 
• Effektiv istrening


Emner ved del 2: 

• Idrettsspesifikk basistrening
• Utholdenhetstrening
• Styrketrening
• Ballspill
• Hockeyteknikk

Klikk på hvert emne for å lese mer om det (enkelte emner er foreløpig ikke aktivert).


Påmelding, Trener II
Neste Trener II-kurs starter høsten 2012 og avsluttes våren 2013. Det vil bli åpnet for påmelding i løpet av våren.