Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Trener I | Trener II | Trener III | MĂ„lvaktstrenerkurs I | MĂ„lvaktstrenerkurs II | NIHFs trenerseminar

Trener III

Kurset bygger videre på Trener I og II, og det gir et nødvendig grunnlag for de som skal fungere som trener på elitenivå (fra U17 og opp til og med senior). Nødvendig forkunnskap er bestått Trener II-kurs, samt minimum to års erfaring som trener.

Kurset gjennomføres annethvert år (oddetallsår), og består av to deler. Del 1 går over fem dager i mai/juni og del 2 gjennomføres i løpet av tre dager i november. Kursdeltakerne må skrive en individuell oppgave som presenteres ved del 2 av kurset. Temaene for oppgaven kan være:
• Spillebok
• Årsplan
• Kampanalyse

Emnene ved del 1:
• Taktikk    
• Kampanalyse (Interplay)
• Forsvarsspill
• Angrepsspill    
• Mental trening     
• Etikk      
• Forberedelse til og gjennomføring av mesterskap/sluttspill 
• Videreutvikling av teknikk
• Treningsplanlegging    
• Effektiv istrening      
• Internasjonal utvikling
• Spillestil 

Emnene ved del 2:
• Spill i over- og undertall
• Presentasjon av oppgaver
o Kampanalyse
o Spillebok
o Årsplan
• Kampanalyse med Interplay
o Teori
o Praksis, gruppearbeid


Påmelding, Trener III
Neste Trener III-kurs starter våren 2013.