Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Utviklingstrappa | Basishelg | Eliteleir | MĂ„lvaktssamlinger

Utvikling

Norges Ishockeyforbund har en visjon om at ishockey skal være en idrett for hele Norge. Idretten vår skal først og fremst ha en egenverdi for jenter og gutter i alle aldre som ønsker å ha det morsomt ved å gå på skøyter og spilleDNSH2.jpg ishockey. Vi ønsker en bred rekruttering til sporten vår fordi vi mener at ishockey vil gi mange en følelse av både utvikling og mestring. Parallelt ønsker NIHF å legge til rette for de som etter hvert får høyere sportslige ambisjoner. De skal langt på veien få nødvendig skolering og stimulering innenfor et norsk system. 

En treners oppgave blir blant annet å synliggjøre kravene som stilles på toppnivå, nasjonalt og internasjonalt. Med den viten som et utgangspunkt, blir det nødvendig å ha kunnskap nok til å kunne planlegge trening med fornuftig innhold og progresjon. "Utviklingstrappa" er ment å være et styringsverktøy i et slikt plan-, test- og treningsarbeid.

I menyen over kan du se nærmere på "Utviklingstrappa", samt spillerutviklingstiltakene "Basishelg", Eliteleir" og målvaktssamlinger.