Utvikling | Utdanning | Trening | Eksterne tilbud | Blogg | Linker | Hjem

Utviklingstrappa | Basishelg | Eliteleir | MĂ„lvaktssamlinger

Målvaktssamlinger

"Målvaktssamlinger" har blitt et begrep i hockey-Norge, og det er Sam Liebkinds fortjeneste. Han har fyllt disse helgesamlingene med kvalitativ god trening, som har vært veldig nyttig for svært mange unge målvakter.

Liebkind.jpg
Sam Liebkind

Historikk
NIHF og Sam Liebkind startet i 2003 et målvaktsprosjekt, hvor målet var at målvaktssatsing og målvaktstrening skulle få større anerkjennelse i Norge. I tillegg hadde prosjektet en klar målseting om å utvikle målvakter gjennom en norsk målvaktsutdanning. Prosjektet har gitt gode reultater og målsetningene er nådd. NIHF ønsker at arbeidet videreføres ved at kretser og klubber jobber i direkte kontakt med Sam Liebkind. Ishockeyforbundet mener at det er veien å gå med tanke på å forankre målvaktsarbeidet lokalt i enda større grad, og på den måten sørge for god kontinuitet. All kontakt skal skje dirkete mellom krets/klubb og Sam Liebkind, mens NIHF yter økonomisk støtte til arrangøren.

Kontaktinformasjon, Sam Liebkind:

Parallelt med at dere gjør avtalen med Liebkind, må dere kontakte NIHF v/Torbjørn Orskaug (to@hockey.no). Dette for å få registrert dere med tanke på økonomisk støtte. NIHF støtter kun ti samlinger per år. For å få utbetalt pengene må det sendes inn et rapporteringsskjema etter gjennomført samling. Skjemaet finner du her.

Her finner du mer informasjon om kravene til organisering og gjennomføring, samt utfyllende informasjon om finansiering. Les dette før dere kontakter oss.

Målvaktsspill og målvaktstrening er spesielt, og spesielt viktig. Arbeidet krever dermed spesialister som Sam Liebkind. Ta kontakt!